Geoglossum sphagnophilum Ehrenb.

syn Geoglossum glabrum var. sphagnophilum (Ehrenb.) Fr. , Geoglossum glabrum ss. auct.

Geoglossum sphagnophilum, mahovinski jezičnjak

MAHOVINSKI JEZIČNJAK

Raste u u vlažnim predjelima obično u manjim li većim grupama prvenstveno u mahovini.
Plodište naraste do 8 cm, u obliku izduženog jezika, koji je manje ili više proširen prema gore, ponekad batinast, često uzdužno brazdast, crn, crnosmeđ, gladak u gornjem dijelu, u donjem dijelu stručak nije jasno odvojen, prahast.

Napomena : Razlikovanje vrsta roda Geoglossum bazira se prvenstveno na određivanju mikroskopskih karakteristika koje se baziraju na određivanju broja septi u sporama i obliku vrhova parafiza. Oblik plodišta je manje važan kod determinacije. G. sphagnophilum spada u grupu jezičnjaka sa 7 septi i okruglastim završecima parafiza od kojih je najsličniji Geoglossum cookeianum Nannf. koji raste na zemlji ili u travi, rijetko u mahovini. Treba napomenuti da neki autori sinonimiziraju G. sphagnophilum sa Geoglossum glabrum Pers.

naslovnica | gljive | zanimljivosti | gastro kutak | kontakt | posveta

Sva prava pridržana, Copyright © Gljive dubrovačkog kraja 2011